Mijn achtergrond en ervaring

Nadat ik mijn actieve consultancy loopbaan van meer dan 40 jaar heb afgesloten, ben ik nog steeds actief, maar dan vanuit de als luxe ervaren omstandigheid, dat ik mij vooral richt op dingen die mij echt boeien zoals aangegeven onder de knop <Business consultancy>.
Dat is echter enerzijds gebaseerd op mijn advies ervaring in Nederland vanuit Bakkenist, Spits & Co en de Nederlandse Herstructurerings Maatschappij in vele branche-/sector- of clusterprojecten met samenwerking als rode draad in de periode eind 60-er jaren tot midden 80-er jaren en anderzijds gedurende circa 25 jaren daarna in internationale consultancy vanuit Nehem International in velerlei projecten met het bedrijfsleven op het vlak van het industriebeleid in ontwikkelende economieën in Z.O. Azië, M. en O. Europa en het Midden Oosten.