Projecten

Marokko 2006

 • Teamlid voor institutionele ontwikkelingsaspecten in een Diagnostische studie "Monitoring & Evaluation system for statistics on impact of Moroccan ICT sector on economic development" (WB)

Roemenie 2003-2005

 • Opzetten van een Anaerobe en renoveren van een Aerobe Waterzuiverings installatie bij een  alcohol / azijn en gistfabriek in Seini

Moldavie 2000-2002

 • Opzetten van een Warmte Kracht Koppelings installatie in samenhang met een eigen stoom opwekkings unit in een gistfabriek in Chisinau

Oekraine 1999-2004

 • Opzetten van een Warmte Kracht Koppelings installatie in samenhang met anaerobe waterzuivering in een gistfabriek in L’viv in het kader van het Joint Implementation Programme voor reductie van broeikas gassen

Libanon 2002 - 2003

 • Technische Assistentie voor het ontwikkelen van een Strategisch Actie Plan voor de Association of Lebanese Industrialists A.L.I.

Egypte 1996 – 2002

 • Werkgelegenheids Aanpassings Studies Textiel Industrie (Business Plannen en Human Resource Development / Arbeidsbemiddeling)
 • Werkgelegenheids Aanpassings Studie Misr Milk & Food Co.
 • Technische Assistentie voor het ontwikkelen van een Strategisch Actie Plan ABA2002 voor de Alexandria Business Association (interne organisatie, internationale handels ontwikkeling, HRM ontwikkeling, ABA-Net)
 • Business planning assistentie aan een woningtextiel fabrikant (en implementatie assistentie)
 • Strategische Allianties met EU ondernemingen voor 5 Egyptische IT ondernemingen
 • Evaluatie studie van het Private Sector Development Programme PSDP
 • Institutionele studie voor het Industrial Modernisation Centre IMC voor het Industrial Modernisation Programme
 • Technische Assistentie aan het IMC bij het lanceren van haar Business Representative Organisations Support Programme

Croatie 1999

 • Train the trainer programma voor MKB adviseurs

Russische Federatie 1997 – 1998

 • Technische Assistentie aan het Regionale Ontwikkelings Agentschap van Nizhny Novgorod

Slowakije 1995 – 1997

 • Matching Programma voor MKB ondernemingen met NADSME en het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering NCH

Slovenie 1995 – 2004

 • Technischel assistantie aan het nieuwe Trade & Investment Promotion Office TIPO plus Matching Programma
 • Promotie van Investeringen & Handel in samenhang met privatisering
 • Industriele Clusters (Transport en Automotive) en assistentie bij het opzetten van Cluster Policy
 • Collection of Raw Data from Enterprises E-CoRE

Tsjechische Republiek 1993 – 2000

 • Opzetten van het Regionální Podnikatelský Fond (RPF), Ostrava. Introductie van venture capital in de reio's N. Moravia en Upper Silezia
 • Organisatie van het Czech-Dutch Business Promotion Event (Matching programma/Seminar)
 • Programma Management Unit voor het bilaterale PSO Regionale Ontwikkelings Programma

Polen 1990 – 2001

 • Technische Assistentie aan het Industrial Development Agency, Warschau
 • Benchmarking, Sectorale Ontwikkelings Strategieen en individuele Ondernemings Export Ontwikkelings Plannen (plastic producten / medische instrumenten)
 • Sociaal-economische studie Malopolska regio in het kader van de Kolen & Staal herstructurering

Indonesie 1986 – 1991

 • Ontwikkelen en uitvoeren van het Business Development/ Investment Promotion programma gericht op handelssamenwerking tussen Nederlandse en Indonesische ondernemingen in de agro/ voedingsmiddelen/ tuinbouw en aanverwante sectoren

 

Internationale consultancy

Aanvankelijk vanuit Nehem Consulting Group, waar ik na het succesvolle samenwerkingsproject van internationale handelshuizen en MKB ondernemingen ook de internationale consultancy activiteiten startte in Indonesië, die zich later uitbreidden naar M. en O. Europa en het Midden Oosten. Deze internationale consultancy activiteiten werden gecontinueerd in het met ingang van 1998 verzelfstandigde Nehem International bv.

 

Diensten

Onze internationale consultancy is gefocused op "Private Sector Ontwikkeling in Transitie Economieen / Ontwikkelende Economieen".
Wij bieden onze diensten enerzijds direct aan vanuit Lugtigheid b.v. of indirect via Nehem International b.v. als associate partner.


De hoofdgebieden zijn:

 • Institutionele ontwikkeling, organisatie ontwikkeling (werkevers verenigingen, handels bevordering, samenwerkings verbanden, venture capital)
 • Internationalisatie (export, onderaanneming, business development, samenwerking en investering), partner search, marktonderzoek, feasibility studies)
 • Advies aan met name MKB ondernemingen (strategie ontwikkeling, business planning, privatiserings assistentie)
 • Regionale ontwikkeling
 • Human Resources Development

Markt karakeristieken:

 • Internationale donor programma's van de EU (Phare, Tacis, MEDA), Nederlandse bilaterale programma's (PSO, PPA, PPI, FDW, PSOM, PSI, IBTA, ORIO, etc). Acquisitie voornamelijk via tender procedures.
 • Meestal in samenwering met Europese collega's.


Landen waarin werkzaam:

M. en O. Europa: Polen*, Tsjechische Republiek*, Slowakije, Hongarije, Slovenie, Croatie, Oekraine, Moldavie, Roemanie, Russische Federatie, en Indonesie, Egypte* en Libanon
---------
*) partnerships met locale partners K&K Consultants (Warschau), DC Vision (Praag), en House of Egypt (Cairo)