Wat kan ik u bieden
Ik vind het nog leuk om na mijn internationale consultancy activiteiten mijn brede advieservaring niet alleen in mijn directe omgeving, maar ook nog in bredere kring in te zetten. Dan denk ik vooral aan het assisteren van kleinere en middelgrote bedrijven en starters of andere organisaties bij:

Management support: structuur aanbrengen in het beleid, focus in businessplanning, verbeteren van financieel inzicht en administratie, keuze juridische ondernemingsvorm en organisatie ontwikkeling. Daarin is vaak versterking nodig in de startfase of bij verdere groei.

Beleidsondersteuning gericht op de toekomst. Zowel in ondernemingen als in verenigingen is het op gezette tijden nodig om afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken en een visie op de toekomst te ontwikkelen om niet vast te lopen in de veranderende omgeving van bijvoorbeeld markt- en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is zinvol om zoiets met een buitenstaander als klankbord en begeleider te doen.

Begeleiden van samenwerking tussen verschillende partijen of binnen een organisatie om samen een visie te ontwikkelen, het proces aan te sturen en te zorgen dat er voortgang is. De ervaring leert namelijk, dat dat nogal eens in het gedrang wil komen onder druk van ieders dagelijkse werkzaamheden.

Heroriëntatie pensioenfondsen. Na het oprichten van mijn eigen pensioenfonds heb ik actief gezocht naar basisverbreding uit oogpunt van kostenspreiding en ervaringsuitwisseling, de issue waar vele kleinere ondernemingspensioenfondsen momenteel mee worstelen vanwege de toenemende effecten van de toezichtregelgeving op governance, kosten en het kunnen vinden van bestuurders.
Na het met belangstelling volgen van de discussies over API, PPI, Multi-Opf, nu uitgemond in het APF, en de sinds 2007 nieuwe Belgische vorm van het OFP heb ik gekozen voor het OFP. Als een der eersten hebben mijn Belgische partner en ik het hele proces doorlopen en de nieuwe opzet gerealiseerd. Ik merk, dat het delen van die ervaring van nut kan zijn voor besturen van kleinere ondernemingsfondsen, die met dezelfde problematiek worstelen bij het bepalen van hun toekomstige koers. Zie ook het interview hierover in IPN van augustus 2011. Het artikel in NPN van juni/juli 2012 geeft een interessant overzicht van de worsteling van nogal wat pensioenfondsen met hun toekomstige koers. Merkwaardigerwijze blijft de optie van een Europese invulling bij de kleinere fondsen geheel buiten beeld, hoewel die een oplossing biedt voor veel van de geschetste obstakels. Multinationals pakken deze mogelijkheden de laatste tijd echter wel op.

De honorering: Naast vooral het plezierig samenwerken met mijn klanten en de uitdaging om echt verbetering tot stand te zien komen vraag ik een vergoeding, waarvoor we naar keuze een bescheiden dagtarief of een lumpsum bedrag kunnen afspreken. Dat kan zowel op project basis alsook in een vast adviseurschap, als commisaris of naar behoefte in een ad hoc klankbord rol.