Wat kan ik u bieden
Ik vind het nog leuk om na mijn internationale consultancy activiteiten mijn brede advieservaring niet alleen in mijn directe omgeving, maar ook nog in bredere kring in te zetten. Dan denk ik vooral aan het assisteren van kleinere en middelgrote bedrijven en starters of andere organisaties bij:

Management support: structuur aanbrengen in het beleid, focus in businessplanning, verbeteren van financieel inzicht en administratie, keuze juridische ondernemingsvorm en organisatie ontwikkeling. Daarin is vaak versterking nodig in de startfase of bij verdere groei.

Beleidsondersteuning gericht op de toekomst. Zowel in ondernemingen als in verenigingen is het op gezette tijden nodig om afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken en een visie op de toekomst te ontwikkelen om niet vast te lopen in de veranderende omgeving van bijvoorbeeld markt- en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is zinvol om zoiets met een buitenstaander als klankbord en begeleider te doen.

Begeleiden van samenwerking tussen verschillende partijen of binnen een organisatie om samen een visie te ontwikkelen, het proces aan te sturen en te zorgen dat er voortgang is. De ervaring leert namelijk, dat dat nogal eens in het gedrang wil komen onder druk van ieders dagelijkse werkzaamheden.

Pensioen ervaring met de Belgische OFP vorm. Na het oprichten van mijn eigen pensioenfonds heb ik de afgelopen jaren actief gezocht naar basisverbreding uit oogpunt van kostenspreiding en ervaringsuitwisseling, de issue waar destijds vele kleinere ondernemingspensioenfondsen mee worstelden vanwege de toenemende effecten van de toezichtregelgeving op governance, kosten en het kunnen vinden van bestuurders.
Na het met belangstelling volgen van de discussies over de uiteindelijk in het APF uitgemonde nieuwe vorm met ringfencing in de sinds 2007 in Belgïe ingevoerde vorm van het OFP heb toen ik gekozen voor het OFP. Als een der eersten hebben mijn Belgische partner en ik het hele proces doorlopen en de nieuwe opzet gerealiseerd. Dat heeft uiteindelijk echter tot een teurstellende ervaring geleid met een moeizaam terugkeer proces naar Nederland, begeleid door Confident BV. De sindsdien op deze site verzamelde informatie heb ik daarom verwijderd. Aangezien die vorm naar mijn idee nog steeds interessante aspecten heeft, zoals multinationals lieten zien, ben ik nog wel bereid mijn ervaring van de afgelopen 10 jaar te delen.

De honorering: Naast vooral het plezierig samenwerken met mijn klanten en de uitdaging om echt verbetering tot stand te zien komen vraag ik een vergoeding, waarvoor we naar keuze een bescheiden dagtarief of een lumpsum bedrag kunnen afspreken. Dat kan zowel op project basis alsook in een vast adviseurschap, als commisaris of naar behoefte in een ad hoc klankbord rol.