Europees pensioen

Op het gebied van het (kunnen) treffen van oudedagvoorzieningen is veel aan de hand in Nederland getuige de bijna dagelijkse aandacht in de media: dekkingstekorten, de noodzaak tot afstempelen, verwijten tussen de oudere en de jongere generaties, loodzware toezicht eisen, pensioenfondsen die geen toekomstperspectief meer zien en aansluiting zoeken bij een ander fonds of hun pensioenregelingen onderbrengen bij een verzekeraar, ZZP-ers en vele jongeren die niet of nauwelijks aan pensioenopbouw toekomen, kleinere ondernemingen die zich er nauwelijks in hebben verdiept en het overlaten aan hun assurantie tussenpersoon, etc, etc. Al deze ontwikkelingen hebben dan ook geleid tot een nationale discussie over een pensioen stelsel, dat beter is afgestemd op de behoeften van deze tijd.

Mijn ervaring met een toekomst bestendige structuur

Ik ben geen specifieke pensioen expert en laat discussies met veel actuariele en technische termen dan ook graag aan anderen over. Maar doordat ik mij vanwege het eigen pensioenfonds van Lugtigheid wel moest verdiepen in deze materie heb ik vooral kijkend door mijn bril als organisatie adviseur mijn eigen weg uitgestippeld. Dat leidde tot een Europese oplossing met een concept, dat naar mijn mening door veel met hun toekomst worstelende pensioenfondsbestuurders over het hoofd wordt gezien als zij na het afwegen van de opties tot fuseren met een ander fonds, eventueel samengaan in een APF of toch doorgaan ten einde raad hun pensioenregelingen onderbrengen bij een verzekeraar.

Op een IIR strategiecongres "Herorientatie Pensioenfondsen: Fuseren, Liquideren of Doorgaan" in 2011 gaf ik een korte presentatie over mijn ervaringen met een globaal overzicht van de aantrekkelijkheid in bepaalde situaties en het proces, dat doorlopen moet worden met de Belgische toezichthouder FSMA, de Nederlandse DNB en AFM, alsook het Ministerie van Financien.

Daarnaast is het ook een concept, dat serieuze overweging verdient van middelgrote c.q. familie ondernemingen, die het hele pakket nu vaak ondergebracht hebben bij een verzekeraar en zich niet altijd gelukkig voelen met beperkingen in het vormgeven van de eigen identiteit of ook voor ondernemingen, die zich tot heden eigenlijk nauwelijks verdiept hebben in een optimale vormgeving (eigen wensen, kostenaspecten) van hun pensioenvoorziening.