Europees pensioen?

Europees pensioen? Op een vroegere versie van deze website had ik een enthousiast verhaal over de begonnen samenwerking met het Belgische Conac om een multi-employer cross-country opzet in de toen nieuwe OFP wetgeving te ontwikkelen, omdat daar ringfencing wel mogelijk was en de discussie daarover hier niet opschoot.

Vòòr die verhuizing was ik ooit begonnen met een eigen klein pensioenfondsje en zocht ik spreiding van kosten en delen van kennis. Zoals dit interview laat zien begon die samenwerking aanvankelijk met grote verwachtingen. Daarna gaf ik op een IIR strategiecongres "Heroriëntatie Pensioenfondsen: Fuseren, Liquideren of Doorgaan" in 2011 een korte presentatie over mijn ervaringen met een globaal overzicht van de aantrekkelijkheid in bepaalde situaties - zeker een aantal multinationals heeft dat opgepakt - en het proces dat doorlopen moest worden met de Belgische toezichthouder FSMA, de Nederlnadse DNB en AFM, alsook het Ministerie van Financiën.

Na die aanvankelijk positieve start heeft Conac zich niet meer ingezet dit beoogde concept samen verder te ontwikkelen, verloor men interesse in het concept, verslechterde de dienstverlening en was men mij - mede onder de verwachting van de verwachte kostentoename in IORP II - liever kwijt en werden de aandelen verkocht aan AG Insurance. Bij gebrek aan professionele kennis, veroorzaken van vele vertragingen, niet nakomen van gemaakte afspraken daarover en tegenwerking om het uittredingsproces van Lugtigheid Afzonderlijk Vermogen uit Pension & Co IBP OFP op pragmatische wijze binnen de geldende regelegving uit te voeren kon dat pas na 2 jaar eind 2020 worden afgerond, nadat de uitvoering van de pensioenregeling al in mei naar een Nederlandse verzekeraar was overgegaan. Daardoor in de Corona-beurscrisis terechtgekomen hebben de aan de waardeoverdracht verbonden formele regels nog eens extreme schade veroorzaakt.

Terugblikkend op deze 10-jarige OFP ervaring meen ik echter dat de beoogde opzet nog steeds interessante mogelijkheden biedt, maar kies dan wel een juiste samenwerkingspartner, terwijl de nieuwe IORP-regelgeving niet echt blijkt mee te werken om het doel van het wegnemen van belemmerende drempels voor een Europese pensioenuitvoering te bevorderen. Na het verwijderen van de op deze site verzamelde OFP-informatie ben ik desgewenst bereid mijn ervaringen te delen.

Subcategorieën