Overzicht pensioen gerelateerde informatie

Met betrekking tot het EU pensioen concept hieronder de volgende downloadbare informatie en links:

 

Informatie herorientatie pensioenfondsen

o Mijn eigen ervaringen in een presentatie tijdens het IIR Strategisch congres Herorientatie Pensioenfondsen in augustus 2011

o Een artikel uit NPN in 2012 met een overzicht van ervaringen van pensioenfondsen bij het zoeken van toekomstbestendige oplossingen

o Een artikeltje in De Volkskrant van 11 april 2013 geeft de gestage daling van het aantal pensioenfondsen weer. Daarnaast de bij DNB levende verwachtingen over het teruglopend aantal fondsen blijkens een interview begin 2014 van IPN met Jan-Jaap Dahmeijer.

o Het bericht van eind september 2013, dat de liquidatie van Mercurius (het fonds van 5 organisaties in de financiële sector) een van de deelnemende ondernemingen, Euroclear, deed besluiten om over te stappen naar de Belgische OFP vorm.

o Een artikel van Martijn Euverman van Sprenkels & Verschuren in het FD van 5 februari 2014 met kritische kanttekeningen bij het streven van DNB naar minder en grotere pensioenfondsen, waarbij het eigen karakter van kleinere pensioenfondsen wordt ondergewaardeerd.

o Een globaal overzicht van verschillende opties en aspecten die daar een rol bij spelen

o Blijkens een artikel in het FD van 5.5.2014, waarin een aantal aantrekkelijke kanten van de Belgische situatie wordt opgesomd, begint er kennelijk toch meer aandacht te groeien voor de mogelijkheden van het OFP in bepaalde situaties. Zie ook contact van IPN met AON hierover, waarin wordt gerefereerd aan interview IPN met Lugtigheid in 2011.

 
Stand van zaken m.b.t. de API en het Algemeen Pensioen Fonds (APF)

o De voorgeschiedenis in de lopende discussies over de Algemene Pensioen Instelling API wordt overzichtelijk weergegeven in een artikel van APS PensioenTeam. Het laat ook goed zien hoe anders de ontwikkelingen uiteindelijk zijn geworden

o Op 28 juni 2012 werd in een brief aan de Tweede Kamer een overzicht gegeven van de stand van zaken m.b.t. het ingezette traject naar de API en op dat moment de 2e fase met de Premie Pensioen Instelling PPI

o Staatssecretaris Klijnsma (SZW) reageerde 14 december 2012 in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens de minister van Financiën, op uiteenlopende vragen en opmerkingen uit het verslag van het schriftelijk overleg over de introductie van de Algemene Pensioeninstelling (API). Zij ging daarbij onder andere in op de wet- en regelgeving in Nederland en andere Europese landen, de visie van de Nederlandse regering, uitvoering van het toezicht, eisen aan bestuur en medezeggenschap, ringfencing, domeinafbakening, relatie tot multi-opf en PPI, de invoering van de API en relatie tot DB-regelingen in andere landen

o In een artikel in IPN van feb/mrt 2013 geven Rick Crauwels van Towers Watson en Hans van Meerten van Clifford Chance op persoonlijke titel vanuit hun betrokkenheid bij de API discussie in Holland Finance Centre commentaar op de API plannen

o Op 28 februari 2013 hebben het Ministerie van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk een internetconsultatie over de invoering van de API gestart aan de hand van een consultatiedocument. Deze consultatie staat open tot 11 april http://www.internetconsultatie.nl/api2013. De planning is achtereenvolgens: sep 2013 2e Kamer, dec 2013 1e Kamer en 1 juli 2014 Wet.

o Op 4 november 2013 hakt Staatssecretaris Klijnsma de knoop door met haar keuze voor de uiteindelijke vorm van het multi-ondernemingspensioenfonds in plaats van de oorspronkelijke plannen voor invoering van de API als een nieuw pensioen vehikel in Nederland. Zie ook haar brief aan het parlement.

o Zie het kritische commentaar van Ruud Lahr in de MultiPensioenfonds discussiegroep in LinkedIn op dit nieuw geïntroduceerde vehikel met als zijn conclusie: 'Het multipensioenfonds is het zoveelste zoethoudertje van uit Den Haag. Het is weer een (klein) stapje in de richting van een volwaardig IORP-vehikel. Maar het wachten is op een structurele oplossing voor de bestaande spanning tussen de verplichtstelling en het Europese streven naar een "level playing field" '. En vooral ook de reactie van Hans van Meerten waarin hij wijst op de weloverwogen stap van Johnson en Johnson om daar niet op te wachten en een Europees pensioenfonds op te zetten in de Belgische OFP vorm. Zie daarbij ook de toelichting onder "Veel gestelde vragen & antwoorden". Het bijgaande artikel van NPN van december 2013 wijst erop, dat Nederland als vestigingsland voor pan-Europese pensioenfondsen de boot dreigt te gaan missen.

o Op 23 januari 2014 introduceert Staatssecretaris Klijnsma vervolgens dit nieuwe vehikel onder de gewijzigde naam Algemeen PensioenFonds met een consultatie tot 23 februari over het voorontwerp wetstekst. Bijgaand het nieuwsbericht, alsook de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer en het voorontwerp wetstekst

o De sector heeft hoge verwachtingen van het in 2015 in te voeren Algemeen Pensioen Fonds (APF) blijkens een overzichtsartikel van IPN van april 2014.

o Nuancerende reactie FSMA na uitlatingen van minister Dijsselbloem over vermeende vlucht naar België in juni 2014

o Staatssecretaris Klijnsma introduceert wetsvoorstel Algemeen Pensioen Fonds (APF) op 10 okt 2014 voor advies Raad van State. Na de consultatie worden in een Kamerbrief van 3 april 2015 wijzigingen en een nieuwe concultatie aangekondigd en wordt de invoering opnieuw uitgesteld tot begin 2016.

o En de speciale APF pagina van DNB
 
Introductie PPI

o In een overzichtsartikel van dec 2012/jan 2013 over de verschillende PPI's wordt geinventariseerd hoe goed en goedkoop die producten nu eigenlijk zijn gelet op de hoge verwachtingen m.b.t. de PPI als nieuw pensioenvehikel voor DC-regelingen

o Overzicht met de overeenkomsten en verschillen in de PPI's: Robeco PPI, BeFrank, TKP PPI, Aegon PPI, Brand New Day, Nationale-Nederlanden PPI, APG ABN Amro PPI en De Goudse PPI in de "PPI-vergelijker" van Visser & Visser Pensioenadviseurs

o Een persbericht over de overgang van Flexsecurity, het Ondernemingspensioenfonds Randstad tot een PPI. Die plannen zijn inmiddels verlaten vanwege de rigide Nederlandse regelgeving blijkens het bericht van november 2013

o Een overzicht van de stand van zaken bij de eerste PPI's in een artikel van IPN van april 2014.

o Kamerbrief van 23 mei 2014 van Minister Dijsselbloem en Staatssecretaris Klijnsma over de Toekomst van het pensioenstelsel met een evaluatievan van de PPI

 

Informatie m.b.t. het Belgische OFP

o In een interview met IPN in aug 2011 vertellen Yvo Vermeylen van Conac en ikzelf over onze ervaringen met het opzetten en toetreden tot Pension & Co IBP OFP als multi-employer cross-border OFP

o In een down to earth artikel brengt Tobias Bastian van Sprenkels & Verschuren de soms ongefundeerde verhalen rond een "België-route" terug tot hun feitelijke proporties met veel concrete achtergrond informatie.
o Een artikel van Ruud Lahr (2015) met een overzicht van de groeiende belangstelling van multinationals voor het pan-Europese pensioenfonds OFP.

o In de brochure "Belgium Prime Location for Pan-European Pension Funds" van 2006 wordt een beknopt overzicht gegeven van de kenmerken van de binnen de Europese regelegeving met ingang van 2007 ingevoerde vorm van het OFP

o De drietalige website van de Belgische toezichthouder Autoriteit voor Financiele Diensten en Markten FSMA

o De brochure van de Belgische toezichthouder Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten FSMA

o Een toelichtend artikel bij de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, waarin de nieuwe vorm van het OFP wordt ingevoerd

o De volledige Nederlands-Franse tekst van de Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening van 27 oktober 2006, waarbij het Organisme voor de Financiering van Pensioen OFP werd ingevoerd

o Uitleg van J&J Pension Fund OFP aan haar deelnemers m.b.t. de overwegingen voor een verhuizing naar een Belgisch OFP.
o De FSMA spreekt zich in maart duidelijk uit over haar verwachtingen van toetredende NLse fondsen tot het Belgische OFP.
o Exxon Mobil kondigt ook aan in juni naar een Belgisch OFP te verhuizen. In juni is de OR akkoord.
o Een overzicht van de ontwikkelingen rond het lang verwachte Nederlandse APF en het Belgische OFP in voorjaar 2016.
o Het begint door te dringen, dat - ondanks de inspanningen om eindelijk ringfencing mogelijk te maken in het APF - het NLse governance beleid ons land niet aantrekkelijk maken voor buitenlandse pensioenfondsen.
o Het kabinet wil de 'België-route' gaan ontmoedigen. Zie ook de Kamerbrief van 13.9.2016.
 
Europese regelgeving

o De IORP Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

o Het Boedapest Protocol met de notificatie procedure bij grensoverschrijdende pensioen activiteiten